Отчет за дейността на евродепутата Емил Радев (ЕНП/ГЕРБ) през мандат 2019–2024 г.

В отчет за дейността си евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев обобщи темите, по които е работил през мандат 2019–2024 г. и каузите, които отстоява. „Отчетът е важна част от диалога ми с гражданите и макар да не изчерпва всичко свършено, дава представа за последователната ми законодателна работа и за предизвикателствата, които посрещнахме в ЕС през…