Емил Радев: Членството в еврозоната ще донесе на икономиката ни сигурност и предвидимост

Инфлацията остава основно предизвикателство за покриването на изискванията за пълноправното ни членство в еврозоната, но България последователно изпълнява фискалните критерии, вече е част от единния надзорен механизъм по линия на банковия съюз и показва, че може много бързо да се интегрира. Това стана ясно на конференция на тема: „Бъдещето на финансовата интеграция на ЕС: Разширяване…